Cum trebuie sa procedez pentru a putea vinde actiunile detinute la S.C. BIOFARM S.A.?

Pentru a vinde actiunile detinute la S.C. BIOFARM S.A. trebuie obtinut extrasul de cont cu istoric de la Depozitarul Central din Bucuresti sau la unul din punctele de lucru din tara.

Istoricul de cont si sumarul pozitiilor de cont

Istoricul de cont evidentiaza intrarile si iesirile de instrumente financiare in si din contul titularului deschis în Sectiunea I a registrului (sectiunea conturilor detinatorilor de instrumente financiare care nu au cont deschis la un Participant la sistemul de compensare-decontare si registru), evidentiate in ordine cronologica. Sumarul pozitiilor din cont evidentiaza totalitatea instrumentelor financiare din conturile titularului, instrumente financiare detinute la diferiti emitenti.

Istoricul de cont si sumarul pozitiilor de cont se elibereaza la solicitarea titularului de cont sau a persoanei mandatate de acesta prin procura speciala autentificata de notarul public, de catre sediul Depozitarului Central,, pe baza urmatoarelor documente:
• cerere pentru eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozitiilor de cont;
• actul de identitate al titularului de cont sau copia Codului Unic de Inregistrare, dupa caz;
• imputernicirea notariala, in cazul in care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozitiilor de cont se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;• actul de identitate al persoanei imputernicite, in cazul în care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozitiilor de cont se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a istoricului de cont si/sau a sumarului pozitiilor de cont.

In vederea eliberarii istoricului de cont si a sumarului pozitiilor de cont, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Dupa obtinerea extrasului de cont in vederea vanzarii actiunilor trebuie sa va adresati unei societati de servicii de investitii financiare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Relatii suplimentare pot fi solicitate de la S.C. Depozitarul Central S.A. din Bucuresti, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, cod postal 020922, telefon (021) 408.58.00, 408.58.46 sau de la punctele de lucru din tara.