Cum trebuie sa procedez pentru a efectua transferul actiunilor catre o ruda sau afin?

Depozitarul Central poate opera transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
• partile sunt soti, rude sau afini pana la gradul patru inclusiv;
• nici una dintre partile implicate intr-o tranzactie de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ;
• volumul cumulat al acestor tranzactii sa nu depaseasca intr-o perioada de 12 luni 1% din numarul total al valorilor mobiliare de acelasi tip si de aceeasi clasa, puse in circulatie de emitentul respectiv;
• actul incheiat între partile mentionate sa fie autentificat de un notar public. Operarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, la cererea partilor implicate, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
• cererea uneia din partile implicate in tranzactie sau a mandatarului acestora pentru efectuarea transferului;
• actele de identitate ale partilor implicate in tranzactie si/sau al mandatarilor acestora;• actul translativ de proprietate autentificat de un notar public si, dupa caz, actele doveditoare ale gradului de rudenie;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer direct.

In vederea efectuarii transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la S.C. Depozitarul Central S.A. la numerele de telefon
(021) /
408.58.00
408.58.46