Cum trebuie sa procedez daca sunt mostenitorul actiunilor unei rude decedate?

Operarea transferurilor directe asupra instrumentelor financiare din contul unei persoane decedate in conturile mostenitorilor, la cererea acestora, se realizeaza la sediul Depozitarului Central, in baza urmatoarelor documente:
• cerere pentru efectuarea transferului direct;
• imputernicirea notariala, in cazul in care operarea transferului pentru cauza de moarte se efectueaza la solicitarea persoanei imputernicite in acest sens;
• copia certificatului de deces;
• copia certificatului de mostenitor / certificatului de legatar;
• Hotarare judecatoreasca de deschidere a succesiunii si/sau impartire a masei succesorale.
• actele de identitate ale mostenitorului/mostenitorilor si/sau persoanei imputernicite;
• actul de partaj autentificat de notar, dupa caz;
• cerere de intelegere intre mostenitori semnata de catre toti mostenitorii in fata unui operator autorizat al Depozitarului Central, dupa caz;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de transfer pentru cauza de moarte.

In vederea efectuarii transferului pentru cauza de moarte, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Participantilor care elibereaza extrase de cont, precum si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

In cazul in care aveti vocatie de mostenitor trebuie sa va adresati la unul dintre punctele de lucru ale societatii de registru sau la Depozitarul Central din Bucuresti, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, cod postal 020922

Telefon
(021) /
408.58.67
408.59.08
408.58.70