Cum trebuie sa procedez pentru modificarea in registrul actionarilor a numelui sau domiciliului?

Modificarea datelor de identificare pentru persoane fizice/persoane juridice

Modificarea datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare se realizeaza la sediul Depozitarului Central, pe baza urmatoarelor documente:
• cerere de modificare a datelor de identificare, semnata de detinatorul de instrumente financiare sau imputernicitul acestuia;
• copia actului de identitate al detinatorului de instrumente financiare si/sau a certificatului de actionar, orice alt document justificativ care sa sustină cererea de modificare a datelor de identificare;
• Copia Codului Unic de Inregistrare (CUI), Certificatul de Inregistrare de Mentiuni, Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si/sau orice alt document justificativ care sa sustina cererea de modificare a datelor de identificare;• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de modificare a datelor de identificare pentru persoane fizice sau persoane juridice.

In vederea modificarii datelor de identificare, documentele mai sus mentionate pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Participantilor care elibereaza extrase de cont, precum si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la S.C. Depozitarul Central S.A. la numerele de telefon (021) 408.58.00, 408.58.46.