De unde pot obtine un extras de cont si ce acte imi trebuie?

Extrasul de cont se poate obtine de la S.C. Depozitarul Central S.A. Informatii despre punctele de lucru din tara ale Depozitarului central se pot obtine de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Extrasul de cont se elibereaza de la:
• Sediul Depozitarului Central
• Agentiile Participantilor care elibereaza extrase de cont Solicitarile de eliberare a extrasului de cont pot fi transmise Depozitarului Central si prin intermediul Postei cu scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) transmisa la sediul Depozitarului Central din Bulevardul Carol I nr 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, Bucuresti.

Eliberarea extrasului de cont pentru persoane fizice

Extrasul de cont pentru persoane fizice se elibereaza la cererea titularului de cont pe baza urmatoarelor documente:
• cerere de eliberare a extrasului de cont;
• copia actului de identitate al titularului de cont;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice.

Eliberarea extrasului de cont prin procura notariala la cererea mandatarului (imputernicitului) se efectuează pe baza urmatoarelor documente:
• cerere de eliberare a extrasului de cont;
• procura/imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificata la un notar public sau procura/imputernicire emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat sau în cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar; in cazul procurilor emise de un notar sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania;
• copia actului de identitate la titularului de cont;
• copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice.In cazul decesului titularului de cont, mostenitorii pot obtine extras de cont pentru defunct pe baza urmatoarelor documente:
• cerere de eliberare a extrasului de cont;
• copia certificatului de deces al titularului de cont;
• copia actului de identitate al potentialului mostenitor care solicita eliberarea extrasului de cont aferent instrumentelor financiare detinute de defunct;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice.

Eliberarea extrasului de cont pentru persoane juridice

Extrasul de cont pentru persoane juridice se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
• cerere de eliberare a extrasului de cont;
• copia Codului Unic de Inregistrare (C.U.I.) sau in cazul persoanelor juridice straine actul care face dovada inregistrarii persoanei juridice in Registrul Comertului sau alt registru;
• imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea societatii pentru persoana care se prezinta pentru ridicarea extrasului de cont;
• copia actului de identitate al persoanei imputernicite;
• in ipoteza in care solicitantul este administrator/asociat unic al unei societati comerciale si nu are imputenicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea societatii este necesar ca acesta sa faca dovada calitatii de administrator/asociat unic prin unul din urmatoarele documente: statutul societatii, certificat de inscriere mentiuni sau certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau alt document justificativ;
• dovada achitarii tarifului aferent operatiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane juridice.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la S.C. Depozitarul Central S.A. la numerele de telefon (021) 408.58.00, 408.58.46

Cum pot obtine date?

Cum pot obtine actionarii date privind numarul de actiuni detinute, de la S.C. BIOFARM S.A.?

Actionarii pot primi de la S.C. BIOFARM S.A. informatii privind numarul de actiuni detinute, in urmatoarele conditii:

I. PERSOANE FIZICE: a. Ca urmare a trimiterii unei solicitari scrise semnata in original de catre actionar si insotita de o copie a actului de identitate. Solicitarea trebuie trimisa prin posta. b. Prin prezentarea actionarului la sediul societatii pentru identificarea acestuia cu actul de identitate.II. PERSOANE JURIDICE:
a. Ca urmare a trimiterii unei solicitari scrise semnata de catre reprezentantul legal al firmei, stampilata in original si cu numar de iesire.
b. Prin trimiterea la sediul societatii a unui delegat care sa aiba asupra lui o delegatie semnata de catre reprezentantul legal al firmei, stampilata in original si cu numar de iesire.

Nota: Informatii privind actiunile detinute nu se acorda telefonic sau ca urmare a unor solicitari primite pe fax sau in sistem electronic (doar daca au semnatura electronica extinsa atasata).

Ce date pot fi furnizate?

Ce date pot fi furnizate actionarilor de catre S.C. BIOFARM S.A. referitor la numarul de actiuni detinute?S.C. Biofarm poate oferi informatii numai in conformitate cu datele inregistrate in ultimul registru al actionarilor detinut de societate si nu informatii la zi.