Detin Certificat de actionar la BIOFARM S.A. si nu am primit dividende decat intr-un singur an. De ce in anii urmatori nu am mai primit dividende?

1. De la data atribuirii in anul 1996 a Certificatelor de actionar al BIOFARM S.A. la societatea noastra, ca urmare a hotararii actionarilor prezenti la Adunarile Generale care au avut loc pentru aprobarea incheierii fiecarui exercitiu financiar, s-a aprobat distribuirea de dividende aferente anului 2000, fiecarui actionar al societatii, proportional cu numarul de actiuni detinut.

2. Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 37 din 13.07.2004, actionarii prezenti la adunare au hotarat majorarea capitalului social cu rezervele constituite din profitul net aferent anilor 1997, 1998, 1999 repartizat pentru modernizarea societatii si profitul net nerepartizat aferent anilor 2001, 2002, 2003. Actiunile emise prin majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2004.

3. Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 44 din 02.06.2005, s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu rezervele constituite din profitul net aferent anului 2004. Actiunile emise prin majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.06.2005.

4. Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.04.2006 a hotarat prin actionarii prezenti nedistribuirea de dividende pentru anul 2005, profitul ramas fiind alocat catre rezervele societatii. Totodata Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor a hotarat delegarea catre Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social al societatii cu rezervele constituite din profitul net aferent anului 2005. Consiliul de Administratie al BIOFARM SA a hotarat in sedinta din 23.05.2006 majorarea capitalului social al societatii cu suma de 11.023.105 RON. Actiunile emise prin majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.06.2006.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Biofarm S.A. din data de 25.04.2007 pentru incheierea exercitiului financiar 2006, prin actionarii prezenti la adunare au hotarat ca profitul ramas de repartizat sa fie alocat catre rezervele societatii. Prin hotararea nr. 54/25.04.2007 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a hotarat majorarea capitalului social cu suma de 11.737.599 RON. Actiunile emise au fost distribuite cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.05.2007.

6. Prin hotararile Adunarilor Generale Ordinare ale actionarilor nr. 62 din 15.04.2009 si nr. 65 din 21.04.2010, actionarii prezenti la adunari au hotarat repartizarea profitului net aferent anilor 2008 si 2009 pentru acoperirea unor pierderi.

7. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 66 din 19.04.2011, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,0055 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / AGA / Adunarea Generala a Actionarilor 19 – 20 aprilie 2011.

8. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 68 din 24.04.2012, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,010 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa  / AGA / Adunarea Generala a Actionarilor 23 – 24 aprilie 2012.

9. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 69 din 18.04.2013, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,013 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / AGA / Adunarea Generala a Actionarilor 18 – 19 aprilie 2013.

10. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 71 din 17.04.2014, actionarii prezenti la adunare au hotarat repartizarea profitului aferent anului 2013 catre rezerve legale si alte rezerve.

11. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 73 din 23.04.2015, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,015 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2014 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / Procedura dividende.

12. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 75 din 29.04.2016, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,016 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2015 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / Procedura dividende.

13. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 76 din 26.04.2017, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,017 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2016 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / Procedura dividende.

14. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 78 din 19.04.2018, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,019 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2017 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / Procedura dividende.

15. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 79 din 23.04.2019, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,010 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2018 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa / Procedura dividende.

16. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 80 din 11.12.2019, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende suplimentare la valoarea bruta de 0,010 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor suplimentare 2018 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta corporativa  / Procedura dividende.

17. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 81 din 28.04.2020, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,021 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2019 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta corporativa / Procedura dividende.

18. Prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 83 din 26.04.2021, actionarii prezenti la adunare au hotarat acordarea de dividende la valoarea bruta de 0,022 lei/actiune. Procedura de distribuire a dividendelor 2020 poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta corporativa / Procedura dividende.