Istoric

Actiunile BIOFARM S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ, la categoria de baza, din data de 19.11.1996. Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 40 din 24.03.2005, s-a aprobat demararea operatiunilor necesare listarii societatii la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti.

Prin Hotararea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat inscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice romane – Categoria I, a actiunilor emise de BIOFARM S.A.

Începând cu data de 05 ianuarie 2015 acțiunile societatii sunt incadrate la Categoria Premium.

Caracteristicile actiunilor  BIOFARM S.A.:

– actiuni nominative dematerializate ;
– valoare nominala 0,1 lei

Simbolul BIOFARM S.A. la Bursa de Valori Bucuresti este BIO.

Conform Deciziei CNVM nr. 3584/15.12.2006 registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, cod postal 020922, telefon (021)408.58.00, 408.58.46


Relatia cu investitorii

Persoane de contact privind actionariatul:

Daniel Constantin

 

Tel: 021 301 0697
Fax: 021 316 5248

                          

Roxana Stanciu

 

Tel: 021 301 0687
Fax: 021 316 5248
 

E-mail:

Dividende

• Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 si 2007 a fost majorat capitalul social prin emisiune de noi actiuni cu rezervele constituite din profitul net aferent acestor ani.
• Pentru anii 2000, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 si 2017 s-au acordat dividende.
• Pentru anii 2008, 2009 si 2013 nu s-au acordat dividende.
• Pentru anii 2018, 2019, 2020 si 2021 se acorda dividende. Procedura de distribuire a dividendelor, pentru fiecare an in parte, poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa – Procedura Dividende.