Calitatea produselor Biofarm este principalul obiectiv urmărit atunci când fabricăm și comercializăm aceste produse. Ele sunt întotdeauna în conformitate cu autorizațiile de punere pe piață și notificările de comercializare, pentru a nu expune pacienții niciuni risc de siguranță, calitate sau eficacitate a produsului.

Politica noastră de calitate este pusă în aplicare prin menținerea certificării unui sistem de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001 şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii certificat în conformitate cu cerinţele Ghidului privind buna practică de fabricaţie pentru medicamente de uz uman și cerințele standardului ISO 13485.

Pentru respectarea tuturor acestor standarde, avem în cadrul Biofarm un department special de asigurare a calității. Colegii noștri sunt implicați în procedurile de calificare a echipamentelor și sistemelor, în validarea proceselor, controlul schimbărilor, investigarea deviațiilor, implementarea acțiunilor preventive, corective și de îmbunătățire, în audituri interne, managementul reclamațiilor și analiza periodică a calității produselor.