Echilibrul dintre stiinta si natura
peste 90 de ani de traditie si stiinta

ro / eng

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Dacă utilizați site-ul www.biofarm.ro în mod implicit, sunteți  de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos:

 

TERMENI GENERALI

a. Acest site (denumit generic SITE) este proprietatatea Biofarm S.A, cu sediul in orasul Bucuresti, Str. Logofat Tautu nr.99, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/199/1991, Cod Unic de Inregistrare RO341563. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit în ce privește termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Biofarm S.A. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

b.Biofarm S.A poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

c. Continuând să utilizaţi site-ul presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor Biofarm S.A.

d.Biofarm S.A poate suspenda sau întrerupe, în orice moment, acces la site, fără a anunţa în prealabil. De asemenea, poate limita accesul la site ori la anumite părţi din site. Totodată, Biofarm S.A poate limita accesul la anumite facilităţi/frame-uri din site, poate aduce limitări de acces anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

 

1. CONŢINUT

a. Conţinutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conţinut) sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi Conţinutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Dumneavoastră nu puteţi copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau Conţinutul. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către Biofarm S.A.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conţinutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al Biofarm S.A

d.Biofarm S.A nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate în secţiunea Contact a site-ului.

 

2. DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile sunt rezervate. Utilizatorii pot tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.biofarm.ro cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

c. Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai cu notificarea prealabila a companiei Biofarm S.A. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. 

 

3. RĂSPUNDERI

a. Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de Biofarm S.A în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea Conţinutului. Biofarm S.A îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj intrepretat la discreţia Biofarm S.A ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

b. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că declaraţi şi sunteţi de acord cu publicarea de către Biofarm S.A a unui Conţinut, stabilit pe baza unor criterii proprii, Conţinut ce poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele dumneavoastră. Într-un astfel de caz, răspunderea Biofarm S.A nu poate fi reţinută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE BIOFARM S.A.

a. Prin transmiterea de informaţii către Biofarm S.A se înţelege furnizarea de către dumneavoastră a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video. 

b. Transmiterea de informaţii către Biofarm S.A echivalează cu acceptul acordat societatii noastre, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către Biofarm S.A, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea Biofarm S.A şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. Biofarm S.A nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

 

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR

a.Toate datele pe care le furnizează utilizatorul trebuie sa fie reale, acesta fiind responsabil pentru ele.

b.Mai multe detalii despre prelucrarea datelor personale puteti citi in documentul nostru intitulat Nota de informare privind prelucrarea datelor.

 

6. COOKIES

Site-ul www.biofarm.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor. Pentru a afla lista cookie-urilor folosite de site-ul nostru va rugam sa accesati Politica de cookie-uri.

 

7. SECURITATE

Biofarm S.A adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul transmiterii datelor personale catre noi, prin sectiunea Contact, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile despre utilizatori sunt confidenţiale. Doar angajaţii a căror activitate specifică implică lucrul cu informaţii personale (de exemplu, reprezentanţii serviciu calitate si conformitate) au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informaţiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un amplasament securizat.

 

8. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare utilizarea fara acordul unui medic a anumitor produse furnizate de Biofarm S.A.

b.Biofarm S.A. nu cere utilizatorilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi medicale sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către Biofarm S.A prin intermediul adreselor de e-mail accesibile pe site.

c. Biofarm S.A. nu răspunde pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de SITE şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut.Biofarm S.A îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. 

d. Fiecare utilizator al SITE-ului este de acord ca, la cererea Biofarm S.A, să exonereze de răspundere www.biofarm.ro şi Biofarm S.A pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare, şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor din prezentul document.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

e. Biofarm S.A îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.

 

9. ÎNCHEIEREA RESPONSABILITĂȚILOR

Responsabilitățile și obligațiile părților contractante sub acești Termeni și Condiții vor rămâne aplicabile, până la momentul în care utilizatorul incteaza sa mai utilizeze site-ul www.biofarm.roDacă vom considera că ați încălcat ori vă suspectăm că ați încălcat una sau mai multe prevederi, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda definitiv accesul la site, fără o notificare în prealabil, dumneavoastră rămânând responsabil pentru daunele produse.

 

10. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR. LEGEA APLICABILĂ.

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea romană. Orice conflict apărut va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în conditiile legii, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele românești competente.

 

11. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Puteți citi ultima versiune a Termenilor și Condițiilor în orice moment pe această pagină.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să actualizăm, schimbăm sau să înlocuim orice parte din acești Termeni și Condiții, publicând pe canalele de comunicare disponible informări despre actualizările și /sau schimbările aduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați site-ul periodic pentru orice schimbare de politică. Continuarea utilizării site-ului, după publicarea informărilor despre actualizări și / sau schimbări aduse Termenilor și Condițiilor, constituie acceptul dumneavoastră pentru acestea.

 

Aceasta versiune a fost actualizata la data de 19.10.2018