Echilibrul dintre stiinta si natura
peste 90 de ani de traditie si stiinta

ro / eng

hd2

Istoric

Actiunile S.C. BIOFARM S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ, la categoria de baza, din data de 19.11.1996. Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 40 din 24.03.2005, s-a aprobat demararea operatiunilor necesare listarii societatii la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti.


Prin Hotararea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat inscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice romane - Categoria I, a actiunilor emise de S.C. BIOFARM S.A.


Începând cu data de 05 ianuarie 2015 acțiunile societatii sunt incadrate la Categoria Premium.


Caracteristicile actiunilor S.C. BIOFARM S.A.:
- actiuni nominative dematerializate ;
- valoare nominala 0,1 lei

Simbolul S.C. BIOFARM S.A. la Bursa de Valori Bucuresti este BIO.

Conform Deciziei CNVM nr. 3584/15.12.2006 registrul actionarilor este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, cod postal 020922, telefon (021)408.58.00, 408.58.46.

Persoana de contact privind actionariatul:

Roxana Stanciu

Tel: 021 301 0687
Fax: 021 316 5248
E-mail: roxana.stanciu@biofarm.ro


 

 

Dividende

• Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 si 2007 a fost majorat capitalul social prin emisiune de noi actiuni cu rezervele constituite din profitul net aferent acestor ani.


• Pentru anii 2000, 2010, 2011, 2012 si 2014 s-au acordat dividende.

 

• Pentru anii 2008, 2009 si 2013 nu s-au acordat dividende.

 

• Pentru anii 2015, 2016 si 2017 se acorda dividende. Procedura de distribuire a dividendelor poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa/Investitori - Procedura Dividende.