Echilibrul dintre stiinta si natura
peste 90 de ani de traditie si stiinta

ro / eng

Asigurarea Calitatii

Politica în domeniul calității a companiei S.C. Biofarm S.A. este de a fabrica și de a pune pe piață produse care să corespundă scopului pentru care au fost concepute, în conformitate cu autorizațiile de punere pe piață și notificările de comercializare, care să nu expună pacienții niciunui risc cauzat de deficiențe privind siguranța, calitatea și eficacitatea lor.

Obiectivul principal pentru realizarea politicii în domeniul calității este menţinerea certificării unui sistem de management al calităţii eficace în conformitate cu cerinţele standardului ISO 9001 şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii certificat în conformitate cu cerinţele Ghidului privind buna practică de fabricaţie pentru medicamente de uz uman și cerințele standardului ISO 13485.

În cadrul companiei funcționează departamentul Asigurarea Calității care are rolul de a se asigura că toate activitățile se desfășoară în conformitate cu principiile și procedurile sistemului de management al calității al companiei.

Personalul departamentului este implicat în calificarea echipamentelor și sistemelor, validarea proceselor, controlul schimbărilor, investigarea deviațiilor, implementarea acțiunilor preventive, corective și de îmbunătățire, audituri interne, managementul reclamațiilor și analiza periodică a calității produselor.