Echilibrul dintre stiinta si natura
peste 90 de ani de traditie si stiinta

ro / eng

hd2

Istoric

Actiunile S.C. BIOFARM S.A. au fost tranzactionate pe Piata RASDAQ, la categoria de baza, din data de 19.11.1996. Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 40 din 24.03.2005, s-a aprobat demararea operatiunilor necesare listarii societatii la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti.


Prin Hotararea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat inscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA – sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice romane - Categoria I, a actiunilor emise de S.C. BIOFARM S.A.

Caracteristicile actiunilor S.C. BIOFARM S.A.:
- actiuni nominative dematerializate ;
- valoare nominala 0,1 lei

Simbolul S.C. BIOFARM S.A. la Bursa de Valori Bucuresti este BIO.

Începând cu data de 05 ianuarie 2015 acțiunile societatii sunt incadrate la Categoria Premium.

Conform Deciziei CNVM nr. 3584/15.12.2006 registrul actionarilor este tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, cod postal 020922, telefon (021)408.58.00, 408.58.46.

Persoana de contact privind actionariatul:

Roxana Stanciu

Tel: 021 301 0687
Fax: 021 316 5248
E-mail:roxana.stanciu@biofarm.ro


 

 

Dividende

• Pentru anii 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 si 2007 a fost majorat capitalul social prin emisiune de noi actiuni cu rezervele constituite din profitul net aferent acestor ani.


• Pentru anii 2000, 2010, 2011 si 2012 s-au acordat dividende.

 

• Pentru anii 2008, 2009 si 2013 nu s-au acordat dividende.

 

• Pentru anii 2014 si 2015 se acorda dividende. Procedura de distribuire a dividendelor poate fi consultata pe site-ul companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa/Investitori - Procedura Dividende.